Bekkekløftene ikke truet

For første gang gir artsdatabanken ut en rødliste over truede naturtyper. For småkraftnæringen er det svært gledelig at det blir konstatert at skogsbekkekløftene hverken er truet eller nær truet. Det er Nationen som i dag melder at “Småkraftinteressene vil finne godt nytt i den ferske rødlista: Norske småkraftressurser renner i skogsbekkekløfter. Og slike kløfter er verken truet eller nær truet.”
Dette er et kraftig varsel til verneinteresser som lenge grunnløst har hevdet at småkraftutbyggingen truer naturtypen. Dette er altså nå tilbakevist, noe som gjør at en fornuftig utnyttelse av ressursene i norske bekker og elver fremdeles er mulig og hensiktsmessig.

Her kan du lese saken i Nationen:http://www.nationen.no/2011/05/18/landbruk/naturvern/miljo/rodlista/artsmangfold/6639241/
Her er artsdatabankens egen nettsak om rødlista: http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=9275