Stort potensiale for fornybar energi i Nord

Småkraftforeninga er i dag tilstede på ZERO-konferansen “Fornybart i Nord Norge 2011”. Foreninga ønsker å skaffe seg et bedre bilde av fornybarsatsingen i nord, og håper å kunne bidra til at de bygges mer småkraft og a grunneierne i større grad deltar i utbyggingene. Allerede ved åpningen av konferansen blir de slått entydig fast at Nord Norge ha et betydelig urealisert potensiale for fornybar energiproduksjon.
Før konferansen startet, gjennomførte Statnett en pressekonferanse om utbyggingen av nytt nett i nord. Som i store dele av landet, er nettet en betydelig flaskehals. det er også forventet en betydelig økning i forbruket i nord i forbindelse med ny industri og petroleumsvirksomhet.

For Småkraftforeninga er det et betydelig poeng at det må arbeides for å sikre større grunneierdeltagelse i utbyggingene. Nord, for å sikre at størst mulig del av verdiskapningen blir igjen i landsdelen. Småkraftforeninga vil derfor satse på en økt tilstedeværelse i nord for å sikre dette.