Teknisk Ukeblad: AMS løser ikke energikrisen

Malvik Everk har hatt gode erfaringer med avanserte strømmålere siden 1999. De mener likevel at det ikke vil løse kraftkrisa i Midt-Norge, melder Teknisk Ukeblad. AMS blir av enkelte politikere framholdt som løsningen på energibehovet, og skal bidra til å redusere og effektivisere forbruket betydelig.
I artikkelen på tu.no framkommer det tydelig at erfaringene fra Malvik gir grunn for å bremse disse forhåpningene. Det er åpenbart at det fremdeles vil være store behov for tilførsel av mer kraft i årene som kommer, og regjeringen må få fart på kosesjonsprosessen, slik at vi får bygget ut mer av potensialet.

Les hele artikkelen her: http://www.tu.no/energi/article286469.ece