På stedet marsj!

Det meldes i disse dager om at AMS ikke vil løse energikrisen, samtidig som klimaregnskapet legges fram uten at utslippene i Norge minsker. Dette understreker behovet for økt produksjon av fornybar energi. Likevel ser vi liten eller ingen vilje til å gjøre de prioriteringene som skal til for å sette fart på denne utbyggingen. Politikere vil forsvare dette med at “nå kommer sertifikatene”. Og da blir det jo fart på sakene. Eller blir det egentlig det?
Elsertifikater er et egnet og godt virkemiddel for å skape insentiver for investering i produksjonsanlegg for fornybar energi. Dette har Småkraftforeninga sett, og lenge kjempet for at de skulle bli en realitet. Og for at politikerne skulle holde løftene overfor pionérene som bygget ut tidlig.

Men de virker ikke i et vakuum. Dersom jeg eier et fall og dette nå er lønnsomt på grunn av sertifikatene, må jeg altså være i drift før 31.12.2020 for å få rett til sertifikater. Det er jo lenge til. Det er jo om to stortingsvalg, det. Det gir oss jo rikelig med tid til å oppnå målene. Skulle man tro.

I blant annet Sogn og Fjordane blir det ikke bygget nye anlegg før tidligst 2015 på grunn av manglende nett. Det samme problemet er betydelig i Nordland og andre steder. Alle nettnivåer har til dels anstrengt situasjon, og fordrer betydelige investeringer. Investering, bygging og prioritering skal utføres av offentlig eide selskaper. Selskaper som er under politisk kontroll og kan brukes for å oppnå politiske målsetninger. Skulle man tro.

Selv om mitt fall skulle få nettilknytning, må jeg søke om konsesjon. En prosess som for tida tar fem-seks år fra du har levert søknaden. Med mindre noen anker da. Det betyr at du ikke får satt en spade i jorda eller bestilt en eneste komponent eller arbeidskraft før du har fått svar på denne. Konsesjonsbehandlingen utføres av offentlige etater som er godt egnet til å oppfylle politiske målsetninger. Skulle man tro.

I tillegg er det bestillingstid på turbin og annet utstyr. Denne kan fort være på ett år og vel så det. Denne blir nok heller ikke kortere når store aktører har vært tidlig ute og forhåndsbestilt store deler av produksjonen til flere av leverandørene.

Man skulle tro at åtte år er lang tid. Men når offentlige flaskehalser legger beslag på store deler av den tiden, er det langt fra sikkert at vi klarer å få på langt nær tilstrekkelig produksjon i gang til å oppnå de politiske målsetningene om 13,2 TWh ny fornybar energi innen 2020.

Da må noen brette opp ermene, sette av mer ressurser til konsesjonsbehandling, prioritere nett og sette fart på byggingen av nye linjer. Skulle man tro.

Inntil det gjøres, er det fortsatt på stedet vi marsjerer, ikke framover.