Misforstått mangel på åpenhet

NVE gjennomfører for tiden sin beredskapskonferanse, hvor dagen i dag i stor grad er viet til erfaringer fra bråket rundt “monstermastene” i Hardanger. Når denne diskusjonen, som først var varslet åpen for pressen, i siste liten stenges, er det dessverre mest av alt egnet til å illustrere hvordan kraftbransjen stadig presterer å forverre sitt eget tynnslitte omdømme. Kraftbransjen har en egen evne til stadig å skape kontroverser rundt sin egen virksomhet. Gammel monopoltankegang sitter så sterkt i mange selskaper i bransjen, at åpenhet og god kommunikasjon nærmest blir en utopi.

Selvsagt er det nyttig for bransjen å kunne diskutere og høste erfaringer fra en av bransjens tøffeste offentlige debatter på mange år uten at alt skal refereres i media og uten å måtte legge bånd på seg.

Men at det gjøres så klønete at media først inviteres for så å få beskjed om at de ikke får adgang, er vanskelig å forstå. Debatten rundt masteutbyggingen i Hardanger var preget av mistenkeliggjøring av bransjen og stadige beskyldninger om at mastene var unyttige og unødvendige, og at bransjen nærmest konspirerte for å bygge disse i noe som kun kan beskrives som ren trass.

At det da blir oppslag og reaksjoner på at man stenger konferansen for pressen selv om den først var åpen, bør ikke komme som noen overraskelse på godt bemannede og bemidlede kommunikasjonsavdelinger .

-Det viktigste for oss er at kraftbransjen opplever konferansen som god og nyttig, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Svenungsen i NVE til Teknisk Ukeblad om konferansen i Bergen.

Selvsagt er det viktig at det er nyttig for bransjen, men i en periode hvor det skal investeres 40 milliarder i sentralnettet, er det utvilsomt nyttig for bransjen å jobbe aktivt med å forbedre kommunikasjonsevnen og –viljen, og å arbeide med å forbedre et offentlig omdømme som nærmer seg minus.

Dessverre er denne manglende forståelsen av egen rolle til dels vidtrekkende, også mot mindre private aktører – “mygger” som bare er plagsomme og i veien. Ett av mine første møter med en søsterorganisasjon var på en større konferanse hvor en direktør i den organisasjonen med et fagfelt som tilstøter Småkraftforeningas felt satt like foran meg i forelesningssalen.

Som naturlig var på min første konferanse, var jeg interessert i å møte så mange som mulig, og ilte til vedkommende i en pause med utstrakt hånd og sa hvem jeg var, og at jeg ville hilse på. Vedkommende lot nærmest demonstrativt være å strekke fram sin egen hånd, og avfeide mitt behov for å være på hils med at “vi har vel hatt møte med dere allerede”.

Heldigvis er ikke dette eksempelet representativt, og de fleste kollegene også i større selskap og organisasjoner er hyggelige og imøtekommende, men det er lite heldig i en bransje som sliter med motbør, men som ser ut til å møte omdømmeutfordringene med å fortsette som før, men kanskje øke sponsorbudsjettet. Det er ingen farbar vei, og som næring må vi samarbeide for møte publikum, kunder og offentlighet med langt mer åpenhet, bedre kommunikasjon og hele tiden fokusere på det vi faktisk driver med. Dersom publikum har for lite kunnskap om og innsikt i det vi sysler med, får det være vår oppgave å formidle bedre.

Åpenhet må være utgangspunktet både når nettselskap beregner tapsgraden i nettet og når vi møter publikum i større utbygginger av nett og produksjonsanlegg. Det trenger både bransjen og ikke minst en verden som skriker etter mer fornybar energi.

Les hele saken i Teknisk Ukeblad her: http://www.tu.no/energi/article287079.ece