Tyskland stenger alle kjernekraftverk

Den tyske miljøvernministeren Norbert Röttgen kunngjorde mandag at alle atomkraftverkene i landet skal stenges innen 2022. Dette forsterker i stor grad behovet for store mengder ny fornybar energi, og vil påvirke markedet for fornybar energi i Europa. BBC melder at det forventes betydelige hopp i kraftprisene og et betydelig press på både kullkraft og fornybare kraftkilder som en følge av de tyske planene.
Tyske myndigheter har planer om at kjernekraften som i hovedsak produseres sør i landet skal erstattes av vindkraftanlegg lenger nord i landet. Dette innebærer at det må bygges betydelig kapasitet for transport av kraften til resten av landet.

Professor Claudia Kemfert, en energiøkonomi, sier til BBC at kjernekraftulykken i Japan vil føre til økt forbruk av kull over hele verden, og at utslippet av klimagasser vil øke betydelig over de neste tiårene.