Forventer gjennomgang av eiendomsskatten

Finansdepartementet varslet nylig at de likevel ikke vil fjerne maksimums- og minimumsverdiene i eiendomsskatteberegningen for større vannkraftanlegg. Dette innebærer at store anlegg fortsatt får heve en betydelig skatterabatt. Småkraftforeninga forventer at det innebærer en komplett gjennomgang av eiendomsskattereglene for småkraftverk, som ikke er tilgodesett med en slik rabatt. Småkraftverk betaler per i dag eiendomsskatt basert på saldoverdien av kraftverket. Dette betyr at de kraftverkene med svakest økonomi, og som gjerne har pådratt seg overskridelser i byggingen, ekstra kostnader for miljøtilpasning eller andre uforutsette kostnader, betaler langt mer i eiendomsskatt enn anlegg med tilsvarende produksjon, men rimeligere utbyggingskostnad.
-At Finansdepartementet nå tilgodeser de store magasinkraftverkene med nedbetalte produksjonsanlegg ytterligere, må være klarsignalet for at også småkraftverkenes eiendomsskatt skal gjennomgås, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. –Det er en urettferdig og lite hensiktsmessig modell som ligger til grunn for småkraftens eiendomsskatteberegning.

Store deler av småkraftnæringens rammevilkår er nedskalerte og lite tilpassede versjoner av rammevilkårene for større kraftverk. I mange tilfeller er det svært lite gunstig for mindre kraftverk uten magasin, med store lån og lite mulighet til å tilpasse produksjonen til kraftprisen. Men de gunstige reglene for eiendomsskatt har man altså ikke funnet å kunne tilgodese småkraftverkene med.

-Dette er uheldig og et lite oppmuntrende signal til utbyggere av fornybar småkraft, sier Glette. –Vi forutsetter derfor at den fortsatte skatterabatten til lønsomme store kraftverk er et signal om at man nå skal rydde opp i småkraftverkenes situasjon.