Feilslått fylkesplan i Nordland

En samlet vannkraftbransje i Nordland og Småkraftforeninga leverte i forrige uke sin uttalelse til høringen om ny regional plan for små vannkraftverk. Til tross for aktiv deltagelse, har ingen av bransjens innspill blitt tatt hensyn til. Planen framstår i dag som et systematisk og unødvendig hinder for utbygging av ny fornybar energi, mener bransjen. Bransjen mener planen har gode intensjoner og forstår at fylket ønsker å bidra til en mer målrettet utnytting av ressursene, men mener planen bommer fullstendig.
Planen har lavere kvalitets- og presisjonsnivå enn det som kreves av utbygger i forbindelse med konsesjonsprosess og detaljplaner for utbygging. Likevel setter den strengere restriksjonsnivå enn det nasjonale retningslinjer krever.

-Planen blir et uklart sidespor, uten retning eller mandat, men med lavere faglig nivå enn den eksisterende prosessen, sier produksjonssjef Torkil Nersund i Helgelandskraft. –Da blir den ikke egnet hverken til å prioritere ressurser eller til å systematisere viktige naturinteresser.

Et eksempel på en kraftig innstramming av forvaltningspraksis er at der nasjonale retningslinjer sier at “prosjekter som innebærer et betydelig inngrep ved plassering av inntak eller kraftstasjon i villmarkspregede områder bør som hovedregel unngås”, sier den regionale planen at “Det skal ikke tillates utbygging i villmarkspregede områder”.

Nasjonale retningslinjer og en god faglig basert konsesjonsprosess legger som regel til rette for en god balanse mellom naturinteresser og skånsomme utbygginger og individuelle tilpasninger av prosjekter. Den regionale planen setter absolutte begrensninger på faglig svakere grunnlag.

-Det er trist at den regionale planen ikke legger til rette for bedre utnyttelse av denne ressursen i Nordland, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. –Den unike småkraftressursen i fylket kan stå for betydelige bidrag til både næringsutvikling og den globale kampen mot klimautslippene.

Allerede tidlig i prosessen tok energibransjen initiativ for å endre det entydige fokus på å begrense småkraftutbyggingen i fylket. Det er vanskelig for bransjen å forstå hvorfor disse innspillene ikke ble tatt hensyn til. Vi ber derfor om at politikerne nå tar grep for å sørge for at ikke Nordland blir stående på sidelinjen når framtidas fornybare næringsgrunnlag skapes.

Her kan du lese hele uttalelsen: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=78

Selskapene som stor bak uttalelsen var: HelgelandsKraft AS, Statskog, SKS Produksjon, Miljøkraft Nordland AS, Nord-Norsk Småkraft AS, Sørfold Kraftlag, Ballangen Energi AS, Rødøy-Lurøy Kraftverk, Nord-Salten Kraft AS, Dragefossen Kraftanlegg AS, Fjellkraft, Sjøfossen Energi, Småkraft AS og Småkraftforeninga.