Kraften av et løfte

De siste ti årene har det blitt stadig flere små vannkraftverk her i landet. Rundt 1000 mikro-, mini- og småkraftverk produserer til sammen nesten 8 TWh fornybar energi. 9. juni vedtas endelig ordningen med elsertifikater av Stortinget, noe som vil gi nye muligheter for næringen. Men for rundt 180 småkraftgründere har ordningen en kraftig bismak av politisk svik. Tenk deg at du eier en elv med et fall. Så åpnes det for at du som privatperson kan bygge ut et lite kraftverk i elva di.
-Dette er interessant, tenker du og finner fram kalkulatoren. Regnestykket er positivt, men det er litt for mange usikkerhetsmomenter til at du tør ta opp det lånet på nesten 20 millioner du trenger for å realisere planene.

Så kommer gladnyheten. Politikerne skal innføre noe de kaller “grønne sertifikater” som sikrer deg en ekstrainntekt de første årene kraftverket ditt er i drift. –Fint, tenker du og bestemmer deg for å vente til politikerne har innført denne ordningen.

Men det haster for politikerne. Samfunnet trenger mer fornybar energi, og de har ikke råd til at sånne som deg venter. Derfor rykker de kjapt ut for å forsikre om at “joda, sett nå bare i gang med byggingen”, så lover de at alle kraftverk bygget etter 1. januar 2004 skal få være med på ordningen.

Du setter i gang byggingen og kommer etter hvert i drift med kraftverket ditt i løpet av 2005. De første årene er tøffe, kraftprisene svinger voldsomt, og siden kraftverket ditt ikke har magasin, varierer produksjonen stort.

Ordningen med sertifikatene lar vente på seg, den er nesten vedtatt ved flere anledninger, men blir utsatt i siste liten. Hele tiden blir løftene om at du skal få være med gjentatt av politikere over hele spekteret, og vedtakene i Stortinget er enstemmige.

Du holder ut, tar kanskje litt ekstra lån, eller utsetter nedbetalingen. Dette er en investering for generasjoner, og så enstemmige som politikerne er, må det snart komme på plass en ordning?

Det er stortingsvalg om et års tid, og dine representanter i Småkraftforeninga er virkelig utålmodige, og sender en e-post til statssekretæren i Olje- og energidepartementet. Hun melder i 2008 at dere bare kan “ta det med ro”, løftene står ved lag.

Så kommer det gode nyheten – Norge og Sverige har i september 2009 inngått avtale om et felles marked for elsertifikater. Navnet er nytt, men dette er de grønne sertifikatene. Nå ser framtida lysere ut.

Men vent nå litt, regjeringen gir bare sertifikater til de som er bygget etter september 2009, eller de aller minste, med en effekt på under 1MW.

Ditt anlegg, med en effekt på 1,6 MW, er utenfor. En “helhetlig vurdering”, kaller regjeringen dette. Regjeringspartiene som tidligere ivret for ordningen og for at alle skal være med, løper fra løftene så fort de bare kan, og daværende statsråd proklamerte at “den ballen er lagt død”.

Når lovforslaget endelig kommer på høring i desember 2010, bekreftes dette igjen. Løftene er lagt i skuffen, det loves at sertifikatene skal føre til lavere strømpris, så dine inntekter blir redusert enda mer.

Heldigvis lykkes Småkraftforeninga med å mobilisere rundt 70 kommuner og mange organisasjoner som sier tydelig fra: løftene må holdes.

Men departementet er urokkelige – de har tatt sin helhetlige vurdering. Og der står saken. Ville du funnet deg i dette? Mer enn 180 kraftverk landet rundt opplever dette, og møter en hard vegg hos myndighetene.

Har politiske løfter noen kraft? Vi undres.