Siste sjanse

Torsdag 9. juni skal loven om elsertifikatordningen vedtas på Stortinget. Dette er siste sjanse for politikerne til å gjenopprette tilliten til egne løfter. Småkraftforeninga kommer til å sitte på publikumsplass og oppfordrer alle interesserte til å stille utenfor Stortinget torsdag 9. juni klokka 08.45. Politikere fra alle leire har siden debatten om grønne sertifikater startet, gjentatte ganger lovet at ordningen skulle gjelde alle småkraftverk som startet etter 1. januar 2004. På torsdag hva disse løftene betyr for politikere fra de ulike partiene. Regjeringens forslag og opposisjonens private lovforslag skal begge opp til debatt og votering denne dagen.