Elsertifikatene vedtatt

Et enstemmig Storting vedtok torsdag 9. juni Lov om elsertifikater. Det betyr at sannsynligheten øker for at disse blir innført fra 1. januar 2012. Nå mangler bare sluttforhandlingene med EU om innføringen av fornybardirektivet og at Sverige godtar den norske ordningen. Styret i Småkraftforeninga fulgte debatten fra galleriet på Stortinget, og foreninga er svært glad for at ordningen nå endelig er vedtatt. Samtidig er det viktig å ha i mente at vedtaket forutsetter at EUs fornybardirektiv innføres i Norge og at Sverige aksepterer norsk inntreden.
Ordningen med elsertifikater er i utgangspunktet en svært god ordning, og vil kunne bidra til betydelig utbygging av fornybar energi i Norge. Samtidig forutsetter det at det ryddes opp i noen massive flaskehalser. Som Småkraftforeninga har uttrykt bekymring for, må altså nettutbyggingen forseres og konsesjonsbehandlingstiden reduseres betydelig. http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=2153

Dette ble også uttrykt tydelig fra Stortingets talerstol av politikere fra både opposisjons- og regjeringspartier, så vel som statsråd Borten Moe selv. Konsesjonsbehandlingstid og nettutbygging blir tydelig anerkjent som betydelige utfordringer

Statsråden ga også positive signaler, og erklærte at han hadde en “liten kraftsosialist i magen” og ønsket antagelig med det å uttrykke et ønske om å bygge ut mer kraft.

Dessverre var også debatten preget av at et flertall på Stortinget ikke hadde til hensikt å støtte opposisjonens forslag om å holde løftene fra et samlet Storting og Bondevik-regjeringen om å gi sertifikater til alle småkraftverk bygget etter 1. januar 2004.

Arbeiderpartiets Torstein Rudihagen ville ikke engang innrømme at det var gjort løftebrudd, men forsøkte å argumentere for at løftene var gitt til en helt annen ordning og ikke var relevante for denne sertifikatordningen. Dette ble kraftig tilbakevist av blant annet Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen, som understreket at løftene spesifikt var gitt for alle som ble med i en framtidig ordning.

Erling Sande fra Senterpartiet understreket at dette har vært en krevende sak for partiet, og lot det skinne gjennom at de hadde tapt denne i regjeringen.

Her kan du lese hele referatet: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/110609/