Fornybardirektivet i det blå?

I mai sa statssekretær Eli Blakstad til Teknisk Ukeblad at forhandlingene med EU om Fornybardirektivet skulle være i havn “til sommeren”. Nå er sommeren her, og Teknisk Ukeblad kan melde at forhandlingenhe likevel ikke ble klare til sommeren. Spøker det nå for sertifikatmarkedet? For at det felles sertifikatmarkedet skal tre i kraft har svenske myndigheter satt som betingelse at Norge skal ha implementert direktivet. Dersom markedet nå skal være i drift 1. januar 2012, haster det å få på plass dette.

Dessverre føyer dette seg inn i en lang rekke usikkerhetsmomenter for næringen og vil bidra til at det vil bli vanskeligere å få nyttiggjort sertifikatmarkedet for investorer. Det er ikke grunnlag for å beregne sertifikatinntekter i investeringsanalysen for nye anlegg inntil forholdet til EU og Sverige er endelig avklart.

Dette understreker igjen problemene med tidshorisonten. Anlegg som ennå ikke har søkt konsesjon og er avhengige av sertifikatinntekter for at prosjektet skal være lønnsomt, vil kunne få store problemer med å være i drift innen fristen i 2020, og utsettelser og usikkerheter som dette bidrar ikke til å berolige investorer.

Småkraftforeninga er bekymret for at dette vil kunne stikke kjepper i hjulene for det løftet et velfungerende sertifikatsystem vil kunne være for utbyggingen av ny fornybar energi i Norge.

Les artikkelen hos Teknisk Ukeblad her: http://www.tu.no/energi/article288276.ece