Avtale med Sverige signeres onsdag

Tross tidligere meldinger om forsinkelser og usikkerhet rundt sertifikatordningen, meldes det nå at avtalen mellom Sverige og Norge om et felles marked for elsertifikater signeres onsdag. Norge har fremdeles ikke kommet i havn med forhandlingene med EU om fornybardirektivet, og avtalen som signeres onsdag inneholder antagelig et forbehold om at dette kommer på plass.
Den svenske regjeringen er deretter avhengig av å få avtalen godkjent av Riksdagen, hvor de er avhengig av støtte fra sosialdemokratene.