Ny eier av Utsira-vindmøller

Selskapet Solvind, som er medlem i Småkraftforeninga, har kommet til enighet med Statoil om å overta vindmøllene på Utsira, som har vært brukt til et prøveprosjekt med utvinning av hydrogen. Solvind Prosjekt AS har kommet til enighet med Statoil ASA om overtaking av vindmøllene på Utsira. De to verdenskjente vindmøllene på øya i vest har vært en del av vind-hydrogen anlegget til Statoil frem til i fjor.
Nå skal Solvind ta over roret og selskapets mål er nå å realisere det nyskapende eierskapskonseptet Plusskraft. Konseptet legger opp til et eierskap av folk flest og har blitt støttet av Innovasjon Norge som et „spennende supplement til kraftmarkedet. Ved å erhverve en andel i en
Plusskraft-vindmølle kan du forsyne deg selv med ren og rimelig fornybar elektrisitet og bidra til økt bruk av fornybare energikilder.

-Solvind er glad for å kunne samle erfaring som driftsansvarlig for vindkraft igjen etter at Åsen I ble tatt ned i 2009. Det betyr et tidsskille for oss og vår virksomhet! Vi har ventet i svært mange år på tillatelser og elsertifikater og er svært fornøyde med igjen å være produsent av fornybar energi fra vind, sier styreleder Bjørn Hjertenes.

Møllene på Utsira er blant de best-produserende i verden og er av typen Enercon, den samme typen som Solvind vil benytte i sine nye prosjekter Åsen II og Friestad vindpark.

Det nye eierskapskonseptet skal prøves ut på Utsira i høst ifølge daglig leder Jan Thiessen: I første omgang vil vi legge tilrette for og invitere lokalsamfunnet til å bli medeiere i prosjektet, deriblant Utsira kommune. Hovedpoenget med Plusskraft er å engasjere menneskene til å støtte
opp om økt bruk av fornybar energi i lokalsamfunnet. Men om det er andeler igjen blir disse antageligvis også til salgs regionalt og nasjonalt.