Strømnettet på Vestlandet mot 2025

BKK, Sogn og Fjordane Energi, Sunnhordland kraftlag, Tafjord og Statnett har analysert utviklingen av forbruk og produksjon, og hvor nettet må forsterkes i årene som kommer på Vestlandet. Strømnettet er i dag en av de største flaskehalsene for utbyggingen av ny fornybar energi i form av småkraft og vindkraft. Det er derfor svært viktigt at nettselskapene nå tar tak i situasjonen. Etterslepet er massivt og det haster å få på plass løsninger, samtidig som det må planlegges og bygges ut riktig og tilstrekkelig.
I tillegg er det fremdeles mange uavklarte momenter i forhold til finansieringen av det framtidige linjenettet. Småkraftforeninga er klare på at dette er kritisk nasjonal infrastruktur og må finansieres gjennom felles løsninger.

– Denne studien er viktig fordi den kan hjelpe oss å sette i verk tiltak på et tidlig tidspunkt. Nå kan vi legge på bordet ulike scenario for forbruk og produksjon i fremtiden, og utkast til konkrete tiltak. Vi ønsker en god dialog med både politikere, grunneiere, småkraftprodusenter, natur- og miljøvernere og andre for å avklare alle sider ved de ulike tiltakene. Vi vil også trenge flere analyser, seier Thor André Berg, nettdirektør i BKK.

Småkraftforeninga er selvsagt glad for at nettselskapene nå inviterer til dialog og vil gjerne bidra til dette.

Les kortversjonen av rapporten her: http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/AKTUELT/NETT%20OG%20SYSTEM/vestlandsnett-bokmal-press.pdf
Les hele rapporten her: http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/AKTUELT/NETT%20OG%20SYSTEM/Rapport_-_Systemutredning_av_sentralnettet_i_Vestlandsre.pdf