Et valg for framtida?

12. september 2011 går folket igjen til valgurnene. Denne gangen for å velge kommunestyrer og fylkesting.
Jeg får vel ingen priser for å gjette at vi igjen kommer til å oppleve en valgkamp hvor eldreomsorg, skole og velferd står i sentrum. Viktige saker. Men like lite vil jeg få priser for å gjette at knapt noen tid og energi vil bli tilegnet debatten om hvordan vi skaper verdiene som er grunnlaget for velferden, skolen og eldreomsorgen.

Kort sagt, det vil være lite overraskende dersom næringspolitikken igjen kommer helt i skyggen.

Det kan være mange grunner til dette. Kanskje er det mye enklere å være mot, enn å være for? Kanskje er “verktøykassa tom”, slik en næringsminister en gang sa. Kanskje er det vanskelig å finne gode tiltak? Kanskje har for få politikere erfaring fra skapende virksomhet?

Uansett grunn, nå må vi sørge for å sette dagsorden i kommunene og lokalmiljøet. Uten verdiskaping blir det ingen bosetting i kommunene. Ingen skatteinntekter å fordele.

Derfor må viutfordre politikerne på hvordan de ønsker å legge til rette for og stå stimulere til ny næringsvirksomhet i kommunene.

Vil kommunen prioritere søknader om næringsutvikling? Er kommunen velvillig når for eksempel konsesjonssøknader for småkraftutbygging behandles lokalt? Er kommunen en pådriver for sitt næringsliv i kampen for bedre rammevilkår? Har kommunen eiendomsskatt? Vil kommunen øke eiendomsskatten?

Den eneste måten å finne ut dette på, er å utfordre lokale kandidater og partier/lister. Send en e-post, ring en kandidat eller møt opp når politikerne møter velgerne lokalt.

Lykke til, og godt valg for framtida og verdiskapingen