Godt møte i Surnadal

Tirsdag 30. august inviterte Bondelaget i Surnadal og Todal til ope møte om nettsituasjonen. Dagleg leiar i Småkraftforeninga, Henrik Glette, var ein av innleiarane. Oddvar Mikkelsen frå Surnadal Bondelag innleia med å fortelje at potensialet for småkraftutbygging i området er stort, men at ein som i andre deler av landet slit med både det lokale linjenettet og dei nasjonale linjene.
Bjørnar Fladen frå NVE greide ut om reglane for nettilknytning for småkraftverk og finansiering av linjer.

Deretter var det det lokale kraftselskapet Svokra sin tur, og driftssjef Odd-Einar Glærum greide ut om den lokale nettsituasjonen og dei utfordringane ein slit med der.

Småkraftforeninga var tydelege på korleis nettet bør vere og at linjer er nasjonal infrastruktur som bør finansierast og drivast gjennnom dugnad, men at det slett ikkje er rettvist slik det er i dag. Nettet er den største flaskehalsen for at ein skal oppnå måla om meir fornybar energi.