Småkraft og nett 7. september

Energi Norge inviterer onsdag 7. september til seminar om småkraft og nett i Oslo. Daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga er en av innlederne. Tid: Onsdag 7. september 2011Sted: Thon hotel Vika Atrium, Oslo

Temadagen vil gi deltagerne en grundig innføring i tekniske og økonomiske problemstillinger knyttet til integrasjon av småkraft i nettet, samt rammebetingelser for småkraft.

Programmet omfatter blant annet følgende tema:
Innfasing av småkraftverk og faremomenter, spennings- og frekvensregulering,
anleggsbidrag og tariffering,
måling og avregning,
administrasjon av småkraftkunder, el-sertifikater (”grønne sertifikater”).
Det legges vekt på teoretisk og praktisk vinkling av programmet, med forelesere fra forskningsinstitusjoner, myndigheter og aktører i energibransjen.

Meld deg på her: http://www.energinorge.no/ny-fornybar-energi/smaakraft-og-nett-paamelding-snarest-article8221-243.html