Langt til omdømmetoppen

IKEA er det best likte selskapet her i landet. I motsatt ende av skalaen befinner Statnett og Statkraft seg. Omdømmemessig er energibransjen blant taperne i en nylig publisert undersøkelse. Sammenlignet med tilsvarende målinger tidligere byr det neppe på store overraskelser. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor folk flest rynker på nesen av energiselskapene, skriver energibransjen.no. Les hele artikkelen her: http://www.energibransjen.no/default.asp?menu=2&id=2104