3,5 ganger så lang behandlingstid for fornybar

Småkraftforeninga har lenge framhevet konsesjonskøen som et betydelig hinder for fornybarsatsingen i Norge. I denne ukens Teknisk Ukeblad og på miljøorganisasjonen Zeros nettsider blir dette nå løftet videre fram. Energi Norge har i en rapport fra 2010 avdekket at det i gjennomsnitt tar 1,8 år fra et oljeutvinningsprosjekt meldes, til det får tillatelse. For fornybarprosjekter går det hele 6,4 år. Det er paradoksalt at det tar tre og en halv gang så lang tid å få lov til å bygge ut klimavennlige løsninger, som å få utvinne fossil energi.
Teknisk Ukeblad trekker i ukens utgave fram de betydelige utfordringene det er at 660 småkraftsøknader er på vent. Småkraftforeninga er intervjuet i saken og understreker at det ikke er akseptabelt at det tar så lang tid å få behandlet søknader om å bidra til en nødvendig satsing på fornybar energi.

Fjoråret var bra, men det er ingen grunn for NVE til å hvile på laurbærene. Selv med hundre behandlede søknader i året vil man aldri kunne både ta igjen etterslepet og ta unna nye søknader.

Det er av aller største viktighet at det nå tas radikale grep for å sikre fortgang i konsesjonsbehandlingen.