Industri Energi vil stanse nye utenlandsforbindelser

I sitt innspill til Energiutvalget, ber LO-forbundet Industri og Energi om at all behandling av nye utenlandskabler stanses. Dette er skivebom og katastrofalt for etableringen av nye småkraftverk. Småkraftforeninga har tidligere bedt om avklaring av regjeringens politikk på området. Den avklaringen må på plass. Spesialrådgiver Tomasgard i Industri Energi ga klar beskjed om at nye strømkabler ut av landet må legges på is inntil de vet mer om konsekvensene for strømprisen ved å øke utvekslingen med Europa.

For nødvendige investeringer i ny fornybar energi er det svært ille dersom det nok en gang skapes usikkerhet rundt regjeringens politikk på dette området. Småkraft og vind er avhengige av god utvekslingskapasitet med utlandet for å sørge for markedstilgang og god balanse i kraftforsyningen.

Vi minner derfor statsråd Borten Moe om at det er viktig at det slås fast en gang for alle hva som er regeringens politikk på området. Soria Moria 2s klare formuleringer om å satse på dette, eller statsrådens mer uklare formuleringer om å “holde tilbake”? Når LO-forbund så begynner å skape tvil, er dette alvorlig.

Et av Småkraftforeningas viktigste innspill til Energiutvalget var nødvendigheten av å etablere langsiktighet og forutsibarhet i rammevilkårene for produklsjon av fornybar energi. Dette gir den motsatte effekten.

Regjeringen må velge – Strømprispopulisme og forsyningsusikkerhet eller ny fornybar energi og stabil forsyningssikkerhet?

http://industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?CatId=2&ArtId=21628#ScrollAnchor