Socialdemokraterna sier nei til sertifikatavtalen

Det svenske partiet Socialdemokraterna sier nei til forslaget om en felles sertifikatmarked med Norge. De er ikke imot et felles marked, men mener den svenske regjeringen burde framforhandlet et høyere ambisjonsnivå. Partiet mener Sverige gjennom sertifikatsystemet har hatt gode forutsetninger for å bygge ut store mengder vind- og bioenergi. De ser ingen prinsipielle problemer med å koble et slikt marked sammen med andre lands sertifikatmarkeder.
– Derimot har vi problemer med den avtalen om et felles sertifikatmarked som den svenske regjeringen har skrevet under på med Norge og som ligger til grunn for forslaget som er fremmet om et felles sertifikatmarked. Slik avtalen er utformet, innebærer den at Sverige fastholder et uendret ambisjonsnivå om 25 TWh fornybar elektrisk kraft fra 2002 til 2020, sier partiet i en pressemelding.

Partiet beklager at ikke regjeringen har økt ambisjonsnivået i avtalen med Norge.

Den svenske regjeringen er avhengige av støtte fra et parti til, men Montel har tidligere rapportert at Sverigedemokraterna redder forslaget, men dette gjenstår å se. Småkraftforeninga følger saken.