Sverigedemokratene redder sertifikatene?

Det råder igjen full forvirring om det felles svensk-norske sertifikatmarkedet. Europower har snakket med Sverigedemokratenes representant Lars Isovaara, som bekrefter at de vil danne flertall sammen med regjeringen. Til Montel sier han derimot at de ikke har bestemt seg ennå. Dermed er forvirringen total og situasjonen uforutsigbar etter at de svenske sosialdemokratene fredag varslet at de ikke kom til å stemme for regjeringens forslag, men ber regjeringen framforhandle en ny avtale med høyere ambisjonsnivå.
Den borgerlige regjeringen behøver støtte fra minst ett parti til for å sikre flertall, og det kontroversielle partiet Sverigedemokratene sitter derfor med nøkkelen.

Nå skal forslaget fra regjeringen behandles i næringskomiteen i den svenske Riksdagen, før plenumsbehandling og et mulig vedtak.

Det er betydelig spenning knyttet til denne behandlingen nå, og det er igjen grunn til å minne om at ordningen ikke er på plass før den er endelig innført.

Les mer: http://norwea.no/Default.aspx?ID=1&PID=2&Action=1&NewsId=1423
http://www.europower.com/no/article213774.ece