Småkraftnytt 3/2011 på vei til deg

Nok en fullpakket utgave av Småkraftnytt er på vei til medlemmer, næring og interesserte. Denne gang er hovedtemaet miljø, og aktører fra hele spekteret bidrar til debatt, ideer og løsninger. INNHALD: • Ask Rådgivning: Miljøvennleg design • Bedriftspresentasjon: Rådgivende Biologer • Bellona: Turbin or not turbin • Deloitte:
Tenk skatt tidleg i planfasen • Energi- og miljøkomiteen 2009 – 2013 • Friluftslivets fellesorganisasjon: Natur kan ikkje målast i kWh • NEAS:
Høgprisregimet regna bort • NVE, konsesjonsavdelinga: Erfaringar frå biomangfaldkartlegging • Henrik Glette: Samarbeidsmiljøet • Styreleiar
Ryslett: Den politiske fare • Redaksjonen: Elsertifikatforskrift på høyring • Redaksjonen: Flaumskader • Redaksjonen: Vamp under
Nåvassdammen: • Redaksjonen: 10 spørsmål til energi- og miljøkomitéen •
Møretrafo: Valg av olje- eller tørrisolert trafo