Ingen endring i eiendomsskatten for småkraftverk

I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringen å øke maksgrensen for eiendomsskatt for kraftverk på over 10 MW med 5 prosent i 2012 og 11 prosent i 2013. Den særegne takseringsmodellen for småkraftverk blir stående uendret. Endringene i eiendomsskatten for de større kraftverkene ble varslet i statsbudsjettet for innværende år, hvor en gjennomgang ble utlyst. Endringene har medført til dels store protester fra kraftselskapene.

De nye grensene for eiendomsskatten innebærer at vannkraftkommuner vil kunne få økt inntektene sine med rundt 420 millioner over de neste to årene.

For Småkraftforeninga har endringen blitt sett på som nødvendig, siden den nåværende ordningen innebærer en betydelig skatterabatt for de større kraftverkene.

Samtidig mener Småkraftforeninga det nå er på tide at myndigheten tar tak i den åpenbart urettferdige og særegne takseringsmodellen for å beregne eiendomsskatten for småkraftverk. Disse betaler eiendomsskatt basert på saldoverdien, noe som gir svært uheldige utslag.

Blant annet vil eventuelle særegne miljøhensyn eller uventede kostnader i byggefasen medføre økt eiendomsskatt. Dette r er spesielt uheldig siden kapitalkostnadene er en så vesentlig del av utgiftsbildet til småkraftverk, og slike overskridelser allerede i utgangspunktet har påvirket lønnsomheten betydelig. Det gir også lite insentiver til å investere ekstra i miljøtilpasninger.

Foreninga håper endringen i eiendomsskatten for store kraftverk nå åpner et politisk rom for at også eiendomsskatten for småkraftverk endres.