Varsler gjennomgang av grunnrenteskatten

I sitt forslag til statsbudsjett for 2012, varsler regjeringen at de ønsker å utrede mulige alternativer til den eksisterende nedre grensen for grunnrenteskatten for å vurdere om de kan redusere skattemessige insentiver for å redusere størrelsen på utbygginger. For Småkraftforeninga er dette et svært positivt signal, selv om vi mener det er tilstrekkelig informasjon til å foreta noen endringer.
Argumentasjonsrekken rundt innslagspunktet og rettferdigheten i grunnrenteskatten er fremdeles den samme, og varsler i liten grad en positiv endring. Likevel mener foreninga at en gjennomgang vil måtte avdekke at ordningen slik den er i dag er lite hensiktsmessig.

Forslaget omtaler også problemstillingen som har vært avdekket rundt at enkelte kraftverk med langsiktige fastprisavtaler har betalt mer enn 100% av overskuddet i skatt. Her er det liten positiv bevegelse.

Småkraftforeninga ser fram til å bidra i det videre arbeidet mot en god og rettferdig skattlegging av fornybar næringsvirksomhet i framtida.