Kraftbørsen vil bli handelsplass for elsertifikater

Nasdaq OMX Commodities vil komme til å ta en rolle i det kommende norsk-svenske markedet for elsertifikater. Det forsikrer Geir Reigstad, administrerende direktør i Nasdaq OMX Commodities til Europower. Mange har etterlyst en konkret handelsplass for elsertifikater når markedet forhåpentligvis er i gang i januar 2012.
Dette vil nå kraftbørsen etablere, sier direktøren til Europower.

På spørsmål fra europower.com om han ser at kraftbørsen vil få en rolle i dette sertifikatmarkedet, svarer Reigstad klart at dette er en rolle børsen må ta og ikke kan vente å få tildelt.

– Markedet er der med kjøpere og selgere. Gjennom markedsplassen vår tilbyr vi transparens og håndtering av motpartsrisiko. Dette skal inn i våre systemer. Sertifikatmarkedet og kraftmarkedet henger så nært sammen at vi er nødt til å tilby løsninger for dette etter hvert. Når vi har et tilbud på karbon og ønsker å være i dette markedet, så henger det så nøye sammen at vi er nødt til å ha et tilbud som handelsplass, sier Reigstad.

Stadig flere biter faller på plass i forbindelse med sertifikatmarkedet, selv om det fremdeles er enkelte detaljer som mangler.

Småkraftforeninga har også understreket til offentlige myndigheter at det er svært viktig at man må kommunisere tydelig til alle aktører så snart som mulig.