Grunn til optimisme

Det er all grunn for kraftbransjen til å være optimistiske både på kort og lang sikt, kunne Olje- og energiministeren melde på Statnetts høstkonferanse i Oslo tirsdag. Norge er verdens sjette største energiprodusent. Det forplikter, sa Ola Borten Moe til Statnetts Topplederforum 2011 i Oslo tirsdag.
Statsråden tok opp igjen problemstillinger knyttet til balanseringen mellom natur- og landskapsvern og bygging av nødvendige anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi.

Det er en kjensgjerning at alle infrastrukturprosjekt fører til naturinngrep, og alle ingrep må balanseres mot klima, mente Borten Moe.

Borten Moe satte spørsmålstegn ved at tida som brukes på konsesjonsprosess er lik kvaliteten på behandlingen.

Han pekte på sentrale tema som må addresseres for å komme videre i dette,

Statsråden mente også at kraftforsyningen ikke var akseptabel og fornuftig i deler av landet. Spesielt understreket han situasjonen i Midt-Norge, men også andre deler av landet står etter statsrådens mening i fare for å havne i samme situasjon.

Borten Moe oppfordret til å se på effektiviseringstiltak og stordriftsfordeler for nettselskapene, og mente det var hensiktsmessig også for noen å vurde fusjon og en samlet vurdering av stukturen i nettselskapene.