NVE-direktøren lover handling

I sin første tale til Energidagene siden han tiltrådde som direktør for NVE, var Per Sanderud tydelig på at konsesjonskøen er problematisk, og at det er en utfordring for NVE å få gjort noe med den. Likevel lovde han at direktoratet vil treffe tiltak for å få opp farten. – Man kan ikke forvente at køen forsvinner over natta, sa Sandberg, men lovde raskere behandlingstakt.
Dette er svært viktige signaler, også for muligheten til å oppnå målene om 26,4 TWh i elsertfikatmarkedet.

Småkraftforeninga imøteser en videre dialog med NVE om konkrete tiltak.