Sollie på spinnville veier

Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning varsler i dagen Teknisk Ukeblad at hun velger større vannkraftutbygginger og går kraftig mot vind og småkraft. Sollie går dermed mot sin egen sjef, siden Stoltenberg har varslet at “de store vannkraftutbyggingenes tid er over”.
-Igjen viser Sollie at hun har utnevnt seg og DN til overdommere over egen oppdragsgiver og viser null respekt for det demokratiske styresettet her i landet, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. -Hun har rett og slett gjeninnført embetsmannsstaten som våre demokratiske kjemper som Gunnar Knudsen nedkjempet.

Det er også grunn til å stille betydelige spørsmål ved grunnlaget for Sollies vridning av politikken. 

Sollie sier at det er “vår erfaring at vind- og småkraft gir lite energi og store inngrep”. Dersom dette er en erfaring som kan underbygges, bør den straks publiseres. At mindre anlegg produserer mindre kraft, er selvsagt, men det er ikke selvsagt at naturinngrepene per produserte kWh er større.

-Det vil ha betydelig effekt på investeringsviljen i fornybar energi dersom det er sånn at den ene statens hånd gjør noe, som så nulles ut av den andre statens hånd, sier Glette.-Det er gang på gang vist at det fremste som kreves av myndighetene er forutsigbarhet. Da må staten snakke sammen med seg selv.

Småkraftforeninga vil utfordre myndighetene til å avklare egen politikk. Når OED sier de ønsker vind og småkraft, og DN sier de ønsker stor vannkraft og lite vind og småkraft, er det betydelig grunn til å be om at det avklares hva som faktisk er statens politikk.