Ville ikke dokumentere påstand

Etter at direktøren i Direktoratet for naturforvaltning holdt sitt innlegg på Energidagene torsdag, utfordret Småkraftforeninga Janne Sollie til å dokumentere sin påstand om at vind og småkraft gir større inngrep per produserte kWh enn større vannkraftutbygginger. Sollie tok ikke utfordringen. Daglig leder i foreninga, Henrik Glette, tilbød Sollie spalteplass i Småkraftnytt for å dokumentere sin påstand. Sollies svar var at det kunne hun ikke love.

-Det er simpelthen ikke godt nok, sier Glette. -Når Sollie som leder for et fagdirektorat snakker ned vedtatt statlig politikk og setter fram slike påstander, må vi kunne forvente at de er fullt ut dokumenterbare.

Småkraftforeninga vil også ta kontakt gjennom offisielle kanaler for å be direktoratet framlegge utvetydig dokumentasjon på påstanden til sin direktør.