Hurra for deg som fyller ditt formål?

Energiloven er 20 år i år. Hva gir man jubilanten som har (litt av) alt? Kanskje hjelp til bedre å kunne fylle formålet sitt? “Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.” Fra lovens §1-2

Hva som er “samfunnsmessig rasjonell måte” er det antagelig like mange definisjoner på som det er aktører i energibransjen.

Forbrukerforkjempere, industri og fagforeninger ser ut til å mene at det betyr mest mulig kraft levert på billigst mulig måte.

Miljøbevegelsen ser antagelig det som samfunnsrasjonelt å styre utviklingen i retning mer fornybar og mer miljøvennlig utnytting.

Det ser ut til at eierne av en rekke offentlig eide selskap ser definisjonen av “samfunnsmessig rasjonell” som en invitt til å hente ut mest mulig til andre ubestridelig viktige formål i kommunen eller fylket.

Sannsynligvis har opptil flere rett. Men hva skjer når formålene kommer i konflikt med hverandre? Loven har blant annet bestemmelser om funksjonelle og selskapsmessige skiller for å hindre at monopoloppgaver kommer i konflikt med konkurranseutsatte oppgaver.

Her er vi inne på et kjerneområde. Når lovgiver valgte løsninger, fikk jubilanten bære byrden av å hverken være fugl eller fisk. Man ville konkurranseutsette, men samtidig beholde mest mulig i offentlig eierskap.

I sin ytterste konsekvens, kan man si at konkurransen i stor grad handler om hvilken kommune som skal få bygge nye skoler eller sykehjem.

Velferd er åpenbart en offentlig oppgave og finansieringen av denne viktig. På samme måte er det åpenbart at infrastruktur for strømforsyningen er en offentlig oppgave. Men hvor åpenbart er det egentlig at disse skal kobles sammen?

Omtrent like gammel som Energiloven, er fraværet av satsing på utbygging av linjenettet på alle nivåer. Det kunne selvsagt være at det er tilfeldig, men oddsen for det er forsvinnende liten.

Kan det rett og slett være at det ikke har vært hensiktsmessig å plassere en offentlig samfunnskritisk monopoloppgave i samme konsern som markedsoppgaver, uavhengig av lovpålagte og sannsynligvis overholdte skiller?

Kan det være at den strategiske satsingen på nettutbygging har havnet i skvis mot spennende nysatsing på bredbåndsfiberkabel-TV, at den har blitt sårbar for forståelige, men uheldige eierdisposisjoner? Kan det rett og slett være at det ikke er “samfunnsmessig rasjonelt” at det er slike hensyn som påvirker utbyggingen av samfunnskritisk infrastruktur?

Jeg bare spør.

Det er vel liten grunn til å forvente noe svar fra jubilanten selv, men kanskje de foresatte føler seg kallet?

Så er selvsagt private aktører klare til å stille opp og ta ansvar for produksjons- og omsetningsdelen av energisektoren sammen med offentlig eide aktører. Får vi en rasjonell, strategisk og sårt tiltrengt satsing på nettutbygging sammen med gode utenlandsforbindelser, kan framtida se lysere ut for norsk (fornybar) energisektor.

Hurra for deg som fyller ditt formål!

Denne kommentaren sto først på trykk i fagbladet Energi nr 9/2011