500 millioner til finansiering av småkraft

Sparebanken Vest har tatt opp et lån på 500 millioner kroner i den Nordiske Investeringsbank (NIB)for å finansiere et låneprogram for små, lokale vannkraftverk på Vestlandet. -Vi har stor tro på næringen og at det offentlige godkjenner veksten i et godt miljøperspektiv, sier bransjeansvarlig for fornybar energi i Sparebanken Vest, Jon Arild Hellebust.
Sparebanken Vest har finansiert småkraftverk siden 1997. Banken finansierer i dag småkraftverk som totalt produserer 800 GWh, tilsvarende forbruket til 40,000 husstander.

Vestlandet har nær 50 % av potensialet for småkraft i Norge. Småkraft har fortsatt en lavere investeringskostnad enn andre fornybare energikilder.
Det er over 650 søknader om småkraftverk i kø hos NVE og nettkapasitet i enkelte regioner må forsterkes.

-I Sogn og Fjordane har vi fortsatt et stort potensial for utbygging av vannkraft og vi forventer stor pågang av nye prosjekt når linjekapasiteten er bygget ut. Da er det viktig å ha kapital tilgjengelig som er beregnet til slike prosjekt, sier regionbanksjef Olav Hjelle i Sparebanken Vest i Sogn og Fjordane.

500 millioner fra NIB
Lånet fra den Nordiske Investeringsbank har en løpetid på ti år og skal brukes på å finansiere Sparebanken Vests nye låneprogram for nye vannkraftprosjekter og oppgradering av eksisterende vannkraftverk.
Låneprogrammet er øremerket for små vannkraftverk innenfor Sparebanken Vests marked i Norge i perioden 2010–2013.

Vestlandet produserer ti prosent av Europas vannkraft. Muligheten for å bygge nye, store vannkraftverk i regionen er begrenset.
Potensialet for mer vannkraft ligger trolig i bedre utnyttelse av det som allerede er bygget ut. Vestlandet har også svært gode muligheter for å bygge små kraftverk.

-Fornybare energi-prosjekter er blant NIBs kjerneprosjekter. Finansiering av mindre prosjekter via Sparebanken Vest er en effektiv måte for NIB å nå mindre energi selskaper i Norge.
Vannkraft er en ren energikilde, og å øke produksjonen i eksisterende vannkraftverk er en av de mest bærekraftige måtene å produsere strøm, sier Johnny Åkerholm, NIBs administrerende direktør.