IEA mener energikostnadene vil stige “brutalt”

I 2011-utgaven av sin årlige rapport “World Energy Outlook” varsler det Internasjonale energibyrået (IEA) at dersom det ikke satses på storstilt utbygging av kjernekraft og fornybar kraft, vil energikostnadene skyte i været de neste årene. Det er nyhetsbyrået Bloomberg som melder om dette fra rapporten, som lanseres i Norge mandag 14. november.
Byråets analyser viser at den globale etterspørselen etter energi vil stige med 40 prosent fram til 2035.

Uten en kraftig endring i politikken, vil verden låse seg til et usikkert og ineffektivt høykarbon-energisystem, advarer byrået i rapporten. Det er fortsatt tid til å handle, men vinduet er i ferd med å lukkes, advarer byrået i rapporten.

Etter at Tyskland stengte sine reaktorer som en følge av den japanske kjernekraftulykken i Fukushima, mener IEA at dette vil føre til at å dekke etterspørselen samtidig som man holder seg innefor klimamålet om 2 graders oppvarming vil kunne koste 1,5 billioner dollar ekstra fram til 2035.

– Myndighetene må introdusere sterkere tiltak for å drive investeringer i effektive lavkarbon-teknologier. Kjernekraftulykken i Fukushima, uroen i deler av Midtøsten og Nord-Afrika og den sterke rekylen i energietterspørselen i 2010, sendte CO2-utslippene til rekordhøyer. Det tydeliggjør hvorfor dette haster og størrelsen på utfordringen, sier byråets direktør van der Hoeven i en pressemelding.