Elsertifikatseminar 7. desember

Statnett inviterer til elsertifikatseminar onsdag 7. desember på Radisson Blu Airport Hotel,Gardermoen. Seminaret er rettet mot elsertifikatberettigede, elsertifikatpliktige, nettselskap,kontohavere i dagens register for opprinnelsesgarantier, cmo.grexel og andre aktører som ønsker å søke om konto i elsertifikatregisteret. Dato: 7. desember 2011
Tidspunkt: 10:00–16:00

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Påmeldingsfrist: 22. november 2011

Klikk her for påmelding: http://home.statnett.no/elsertseminar/

Olje- og energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statnett vil være foredragsholdere på seminaret.
Hovedsesjon 10:00-11:15
Dagen vil begynne med overordnet informasjon om hva elsertifikatordningen går ut på, hvem aktørene i ordningen er og hvilke plikter som påhviler de ulike aktørene. Hovedsesjonen vil vare i overkant av én time.

Etter hovedsesjonen vil resten av dagen deles inn i to parallellsesjoner:
Sesjon 2a 11:30-16:00
Roller og ansvar.

Blant problemstillingene som vil bli belyst er: Hvordan og når kan du søke om godkjenning av et elsertifkatberettiget anlegg? Hvordan og når kan du søke om konto i elsertifikatregisteret? Hvordan tildeles
elsertifikatene? Hvordan fungerer elsertifikatregisteret? Kan administreringen av elsertifikatene settes bort til en kontofører? Hvordan komme i gang som bruker av systemet? Hvilke meldingstyper skal benyttes og hvordan og når skal disse sendes?

Denne sesjonen er beregnet på elsertifikatberettigede produsenter, elsertifikatpliktige, nettselskap og kontoførere, og vil ha informasjon som er mer konkret rettet mot hver enkelt aktørtype enn hovedsesjonen.
Sesjon 2b 11:30-16:00
Tekniske endringer i forhold til det gamle registeret for opprinnelsesgarantier (cmo.grexel).

Denne sesjonen er beregnet på aktører som per i dag har konto i registeret for opprinnelsesgarantier, cmo.grexel. Sesjonen vil være teknisk rettet, og i hovedsak dreie seg om endringer i funksjonalitet for NECS

(Norwegian Energy Certificate System) sammenlignet med cmo.grexel. Det vil også bli gitt informasjon om likheter og forskjeller mellom registreringer i elsertifikatregisteret og registeret for opprinnelsesgarantier, som begge vil integreres i NECS.