Stort oppmøte på grunneiermøter

Både på Stranda og Sunndalsøra var det fulle hus og mer enn 40 oppmøtte på hvert sted når Småkraftforeninga sammen med Bondelaget inviterte til informasjonsmøter om småkraftutbygging i egen regi. Torsdag står Vanylven for tur, før Suldal, Ullensvang og Voss får besøk neste uke. Det var engasjerte forsamlinger som hørte Terje Engvik fra Bondelaget snakke om fallretter, Henning Tjørhom fra Småkraftkonsult snakke om veien fram til konsesjon før Henrik Glette fra Småkraftforeninga avsluttet med å snakke om rammevilkår og elsertifikater.
Det er fremdeles mulig å melde seg på møtene, helst på epost til post@smakraftverk.com.

Det blir arrangert møter på:
Ryfylke Fjordhotell tirsdag 22. november 19.00
Hotell Ullensvang onsdag 23. november 19.00
Park Hotell Voss, torsdag 24. november 19.00

Det blir lett servering på møtene.