Svensk sertifikatvedtak utsatt

Når den svenske Riksdagen i dag debatterte lovforslaget fra regjeringen om å inngå et samarbeid med Norge om elsertifikatmarked, ble vedtaket utsatt til onsdag 30. november. Dette betyr at det fremdeles ikke er helt klart for innføringen av ordningen.
Småkraftforeninga følger saken.