Bygg ditt eige kraftverk

Nærare 250 grunneigarar og andre interesserte har dei siste to vekene møtt opp for å lære meir om bygging av kraftverk i eigen regi på Småkraftforeninga og Bondelaget sin møteserie om temaet. Her kan du sjølve lese presentasjonane frå forelesarane. Terje Engvik frå Bondelaget sitt fornybar energi-prosjekt snakka om fallrettar og grunneigarsamarbeid: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=81
Henning Tjørhom frå Småkraftko0nsult ga ei innføring i vegen til konsesjon: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=82

Henrik Glette snakke om rammevilkår, politikk og dei grøne sertifikata: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=83

Turid Sevaldsen prata til slutt om omsetning av kraft, opprinnelsesgarantiar og elsertifikat: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=84