Sertifikatloven vedtatt i Riksdagen

Den svenske Riksdagen vedtok onsdag ettermiddag regjeringens forslag om et felles sertifikatmarked med Norge. Sertifikatmarkedet er dermed nok ett skritt nærmere realisering fra 1. januar 2012. Nå gjenstår bare at sertifikatordningen godkjennes av EU og at forskriften vedtas.
-Dette er svært gledelig, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga. -Vi er ett skritt nærmere og en bekymring fattigere.

Etter mange års venting, kan det nå se ut til at vi endelig får på plass den viktige ordningen for støtte til ny fornybar energi. Dette vil bety 26,4 TWh ny fornybar på plass innen 2020, dersom myndighetene nå legger til rette og sørger for å fjerne flaskehalsene innen nett og konsesjonsbehandling.

-Uansett er dette et svært viktig skritt og en gledens dag, sier Glette.

Her er vedtaket i Riksdagen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2011/12:NU6