Tekna forum for småkraft 2012

5. og 6. januar inviterer Tekna til Forum for småkraft 2012 på NTNU i Trondheim. 5. og 6. januar 2012 – GløshaugenViktige tema er teknisk kvalitet, riktig infrastruktur og rammebetingelser. Vi vil også fokusere på planleggings- og driftsfasene som småkraftutbyggere må kvalitetssikre.

Seminaret er hovedsaklig teknisk rettet.

Målgruppe
Utbyggingsselskaper, nettselskaper, leverandører, konsulenter og myndigheter.

25% bedriftsrabatt dersom fire eller flere deltar fra samme bedrift

Les mer her: http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=22655&p_dim=11610&p_action=PREVIEW&p_element_id=3106784