Søk om godkjenning

Kraftprodusenter som mener de har krav på elsertifikater fra januar, må søke NVE om godkjenning av sitt/sine kraftverk. Det skal nå være mulig å søke om slik godkjenning.
Det er NVE som er ansvarlig for å godkjenne anlegg. Informasjon finner du her:
http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/Kraftprodusenter/

Deretter må man søke om opprettelse av konto hos Statnett. Informasjon finner du her: http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Elsertifikater/