Rovas konkurs

Det er åpnet konkurs i selskapet Rovas AS, som leverer turbiner og utstyr til småkraftmarkedet. Det antas at flere småkraftverk vil ha krav i boet. Jostein Østeraas i advokatfirmaet Østeraas & Horseng ANS i Steinkjær er bostyrer for Rovas AS som ble bragt til konkurs 7. desember basert på oppgjørsbegjæring.
De har ikke oversikt over utestående krav og viser til at banken er hovedkreditor.

Østeraas opplyser videre at boet verken har muligheter eller midler til å gjennomføre inngåtte oppdrag for boets risiko og regning.

– Det gjelder også pågebynte prosjekter, med mindre det er i samråd med bank som ser at man gjennom dette kan få inn utestående krav, sier Østeraas til europower.com.