Klart for endelig vedtak Ørskog-Sogndal

Olje- og energidepartementet varsler at statsråd Ola Borten Moe vil presentere det endelige vedtaket for hele strekningen Ørskog-Sognal onsdag 21. desember. Presentasjonen skjer på et arrangement i Orkanger klokka 14:00.
Dette er et svært viktig vedtak for utviklingen av ny fornybar energiproduksjon i Norge. Svært mange og store investeringer har stått på vent i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre på grunn av manglende nettilgang. Dette har kostet samfunnet mange millioner i tapt inntakt, store mengder fornybar energi har ikke blitt produsert og investeringer har blitt vesentlig dyrere.

Det er derfor svært gledelig å se at statsråden nå får fart på disse viktige momentene i fornybarstrategien. Det er da ingen grunn til at konsesjonssøknader i disse områdene ikke skal prioriteres, og NVE kan finne fram igjen disse.

Det er også svært viktig at nettselskapene ser på potensialet og nødvendige investeringer i egne nett, slik at prosessen med å få på nett ny fornybar energi i disse områdene nå går videre uten unødvendige hindringer.