Julehilsen

2011 har vært nok et hektisk år for småkraftnæringa og foreninga. Daglig leder Henrik Glette ønsker medlemmer, småkraftvenner og -interesserte en riktig god jul og et godt nytt år. De første månedene av 2011 var preget av en massiv mobilisering i et siste forsøk på å få reversert det store politiske sviket det er at pionerene som bygde småkraftverk fra 2004 ikke får være med på sertifikatordningen når den nå endelig kommer. Denne mobiliseringen viste tydelig hva småkraftnæringa betyr for distrikts-Norge framover. Ordførere, kommunestyrer, næringsforeninger, fylkeskommuner og banker landet rundt sendte inn høringsuttalelser til støtte for pionerenes og Småkraftforeningas syn. Dessverre vant ikke fornuften fram, og løftebruddet ble stående som en monument over sviktende tillit til politikere.

Den svært positive nyheten er i det minste at nå, når vi snart skriver 2012, er sertifikatmarkedet endelig i ferd med å falle på plass. Lov og forskrift er vedtatt både i Norge og Sverige, og NVE og Statnett jobber sannsynligvis på spreng for å sikre at systemer og detaljer skal være på plass, sånn at de første norske produsentene skal få sertifikater fra januar.

Det er også positive nyheter på nettutviklingssiden. I skrivende stund er det fattet endelig vedtak for utbygging av 420 kV-forbindelsen mellom Sogndal og Ørskog. Forsinkelser og manglende strategi har her kostet småkraftutbyggere mange hundre millioner i tapte inntekter, manglende investeringsmuligheter og i at prosjektene har blitt vesentlig dyrere når de nå kan realiseres når linja står klar i 2015.

Også NVE viser vilje til å ta fatt på en del av utfordringene for bransjen med ny giv. At konsesjonskøen på det meste har bestått av 670 småkraftsøknader, er og blir uakseptabelt. NVEs nye direktør, Per Sanderud, har vist tydelig vilje til å komme bransjen i møte, og har selv deltatt på dialogmøter om problemstillingene. Vi håper og tror han har med seg gode nyheter om dette når han kommer for å tale til Småkraftdagene 20.-22. mars i Ålesund.

Statsbudsjettet inneholdt også signaler om at Finansdepartementet ønsker å se på hvilke alternativer som finnes til et innslagspunkt for grunnrenteskatten som etter Småkraftforeningas mening kun bidrar til å sørge for suboptimale skattetilpasninger, heller enn en rasjonell utnyttelse av ressursene. Denne dialogen vil selvsagt foreninga bidra til på nyåret, samtidig som vi også håper at departementet låner oss et øre når det gjelder takseringsordningen for eiendomsskatt.

Energifeltet har fått en ny statsråd, og det merkes. Mye av det som nevnes over kan tilskrives at Ola Borten Moe er en handlingens mann. Beslutninger som har vært uavklart og ventet på lenge, kommer nå fram. Ikke alltid like diplomatisk, men med framdrift og beslutningsevne. Det settes pris på i en bransje hvor gründerånden er sentralt.

Småkraftnæringen er i vekst og vil fortsatt være det i mange år. Når Borten Moe på Energidagene møtte kritikk mot Norges lave fornybarmålsetninger med at «vi kan ikke ha en fornybarandel på 150%», kom det kjapt fra en av de svenske representantene at «hvorfor ikke, når Norge har en fossilandel på 1000%». Dette symboliserer tydelig Norges viktige rolle og store potensiale i å være en drivkraft for å trygge Europas overgang fra fossil fortid til fornybar framtid.

Derfor er det med glede jeg går inn i et nytt år som daglig leder i Småkraftforeninga. En forening som ikke bare går foran med politisk arbeid, men som har medlemmer i ryggen som tar det praktiske ansvaret for utviklingen av fornybar energi. Foreninga vil utvide i 2012, og håper å ha en ansatt til på plass snart. Vi jobber også med spennende prosjekter, ny nettside og regner med at Småkraftdagene 2012 blir et nytt høydepunkt, samtidig som vi nok et år får politisk gjennomslag langt ut over det størrelsen skulle tilsi.

Jeg har også gleden av å reise mye rundt i Norge og møter entusiastiske, modige og drivende dyktige småkraftgründere. En av de store fordelene er å få reise rundt i Europas utvilsomt vakreste områder. Derfor ønsker jeg god jul og godt nytt småkraftår med et bilde fra småkraftbygda Ulvik i vinterskrud, tatt på en av mine mange reiser.