Dyr saksbehandling for sertifikatberettigede

I forbindelse med at sertifikatmarkedet innføres nå, skal sertifikatberettigede anlegg søke om godkjenning hos NVE, som krever inn gebyr for å dekke inn egne kostnader. Gebyret på 30.000 kroner for hvert anlegg vil kunne dekke nærmere 100 timers arbeid for en saksbehandler med lønnstrinn 50. Det er ikke lagt opp til noen differensiering av gebyret, og et anlegg på 60 kW vil kunne måtte bruke nesten hele det første årets sertifikatproduksjon for å dekke inn gebyret dersom sertifikatprisen blir på 15 øre/kWh.
-Dette kan virke urettferdig, spesielt for de minste anleggene som faller inn under overgangsordningen og får avkortet antall år med sertifikatberettigelse, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga.

I følge søknadsskjemaet for godkjenning av sertifikatberettigede anlegg, er gebyret «for dekning av NVEs kostnader til saksbehandling og tilsyn».

-At NVE får dekket sine utgifter med å behandle søknader framstår som naturlig, sier Glette. –Likevel er det vanskelig å forstå hva som er grunnlaget for beregningen av et så høyt gebyr.

Dersom 500 anlegg søker om godkjenning i løpet av sertifikatperioden, vil gebyret medføre inntekter på 15 millioner for NVE.

Småkraftforeninga vil be NVE begrunne hvilke utgifter direktoratet har lagt som grunnlag for beregningen av gebyret, og om det er mulig å vurdere en differensiert modell, slik at det ikke blir et hinder for små anlegg med begrenset kontantflyt.