Medlemsavgift

Småkraftforeninga har i disse dager sendt ut faktura til alle medlemmer. Årsmøtet på Værnes i 2011 vedtok å øke effektavgiften tilsvarende prisindeksen. Sak 11. Fastsetjing av effektavgift for 2012
Vedtak: Vi aukar effektavgifta, medlemsavgifta og maksimum-/minimumsbeløpa
årleg tilsvarande konsumprisindeks rekna ut frå SSB.

Ved utrekninga avgrensinga i medlemsavgifta vert det tatt høgde for eventuelle endringar i meirverdiavgifta.

Den nye kontigenten blir slik:

Medlem med kraftverk i drift: Effektavgiften finner du ved å lese av kVA-tallet på generatoren og multiplisere dette tallet med 4,56 kr/kVA. Effektavgiften er minimum 1.014 kr. inkl. mva. pr. år, maks 14.196 kr. inkl. mva. pr. år.

Noen medlemmer har på grunn av en feil i faktureringssystemet mottatt feil effektavgift. Disse vil få kreditnota og ny faktura de nærmeste dagene.