Navneendring hos Teksal

OneCo Teksal Hineco AS har endret navn til OneCo Solutions AS. Navneendring er i tråd med plan som ble iverksatt etter at konsernet OneCo overtok 100 % av aksjene våren 2010. OneCo Solutions har også tatt i bruk ny logo, ny web side www.oneco.no
For å lede selskapet videre er Arne Riise blitt ny administrerende direktør som har lang fartstid i selskapet og viderefører selskapets verdier og fokusområder.

Selskapets satsing på småkraftverk vil videreutvikles og styrkes gjennom en egen divisjon Energy.

Divisjonen vil bli ledet av Geir Maldal mens Jan Egil Aulesjord fortsetter i rollen som salgssjef.