Olav Skeie gir seg som redaktør

Etter ti års hardt arbeid for småkraftforeninga, gir Olav Skeie seg som redaktør for Småkraftnytt. Han har vært med helt siden starten, og det blir ingen enkel jobb å erstatte ham. -Først og fremst er det bare å ta av seg hatten for den innsatsen Olav har lagt ned for foreninga, sier daglig leder Henrik Glette. –Nå går startskuddet for å finne noen som ikke er redde for å hoppe etter Wirkola.
Skeie var blant de aller første pionerene og grunnleggerne av foreninga, og har siden vært en ruvende figur i et stadig voksende miljø. Han har vært både daglig leder og redaktør og har disse årene stått bak en imponerende mengde artikler, initiativ og utgivelser.

Skeie har også hele tiden fungert som veileder og rådgiver for grunneiere som vil bygge selv, og det er ikke mange i næringen som ikkje kjenner ham. Han har derfor også bidratt til å bygge omdømme og gjennomslag for foreninga.

-Det er vel bare en ting som er sikkert, sier Glette. –Vi har ikke sett det siste av Olav Skeie i småkraftsammenheng, han er en kraft å regne med også framover og vi vil definitivt spille videre på hans kompetanse og erfaring til nytte for foreningas medlemmer.

Inntil videre vil Henrik Glette fungere som redaktør, og nr 1/2012 kommer i posten i første halvdel av mars.

Småkraftnytt nr 1/2012 vil også være det første som framstår i ny og oppdatert form.

Vil du annonsere, ta kontakt med Henrik på 932 33 010 eller henrik@smakraftforeninga.no så snart som mulig for å få plass i første utgave.

Vi tar selvsagt også i mot bidrag og fagartikler. Ta kontakt.