Solheim: Vil ha flere utenlandskabler

Vi trenger kraftkabler til utlandet for å få dyrere strøm og mer energieffektivisering, sier miljøvernminister Erik Solheim (SV), til Teknisk Ukeblad, og står på en helt annen holdning enn regjeringskollega og fagstatsråd Ola Borten Moe (Sp). – Dette må bety at det må eksporteres kraft til utlandet. Det har selvsagt også miljøkonsekvenser, i form av kraftledninger og andre ting. Men i utgangspunktet er vi positive til den tanken, sa Solheim.
Solheims holdning er svært gode nyheter for fornybarbransjen, som i stor grad er avhengig av tilgang til andre markeder for å kunne sikre de mange milliardene som skal investeres de neste årene.

Spesielt for småkraftnæringen som baserer store deler av sin lønnsomhet på eksport av produksjonen i vårsesongen, er dette svært viktige signaler.

Les hele artikkelen hos Teknisk Ukeblad:
http://www.tu.no/energi/article296164.ece