Fornybare realister

«Det har vært feilslått å hele tida snakke om hva vi skal gjøre i dette landet etter oljen. Nå ser vi en fremmedgjøring blant de unge når det gjelder realfag og teknologi.» sa utenriksminister Jonas Gahr Støre under et foredrag under Kontaktkonferansen for universiteter og høyskoler, i følge Teknisk Ukeblad. Som representant for en bransje som skal bygge produksjonsanlegg for fornybar energi med investeringer på rundt 30 milliarder de neste ti årene, deler jeg Støres omsorg for realfagene. Vi er derimot lett forundret over at han ser ut til å mene at realfag bare praktiseres i utvinningen av fossile energikilder.
Norge har bygd en formidabel velferdsstat og velstand på oljen utenfor kysten. Nå skal vi bygge en formidabel framtid på de fornybare ressursene vårt vakre land kan by på. Langs kysten blåser det, regnet flommer nedover fjellsidene og bølgene slår inn over svabergene. Dette er framtidas energi.

For å samle inn og få distribuert denne energien trenger vi realfagutdannede ingeniører, forskere og entrepenører. Så vær så snill, Støre. Slutt gjerne å snakke om utfordringene tida etter oljen gir. Begynn heller å snakke om mulighetene som ligger i vår fornybare framtid. Uten olje, men slett ikke uten energi.

Les saken på Teknisk Ukeblads nettsider: http://www.tu.no/jobb/article296402.ece